#1518

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 87

Nổi bật: Vk +13 full set cam +12 +13 khảm oke , dame to đồ cs ok , cánh +10 3% stvl – max +17 tt – gần max , dơi lv19 cs 79 tl , mề +3 % thủ % máu , 273 tg , 13 lửa , 473 tt , 14 vé k2 , 2 đục lv2 + 1 đục lv3 , 2 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc

325,000 CARD
227,500 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 87

Nổi bật: Vk +13 full set cam +12 +13 khảm oke , dame to đồ cs ok , cánh +10 3% stvl – max +17 tt – gần max , dơi lv19 cs 79 tl , mề +3 % thủ % máu , 273 tg , 13 lửa , 473 tt , 14 vé k2 , 2 đục lv2 + 1 đục lv3 , 2 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +12 full 12 13 , cú cs 55 tl – o...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
154,000đ
Vk +12 đồ ok , mề +2 dòng thủ % hồi...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
1,050,000đ
Đồ oke , 36 hồi sinh , 241 tt + 292...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 80
105,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +13 khảm...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79 - săn boss , k6
245,000đ
vk +12 mũ +14 , cánh +5 +13 kl – ma...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 97
315,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
900,000đ
Vk +12 , cánh +3 2,6% nộ , pet cú c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - mđ cam +7
320,000đ