#1525

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 83

Nổi bật: Thích hợp lôi đài , vk +13 đồ 12 13 , cánh +4 +12 tl – max , dơi lv19 cs 63 tl , mề +6 2d stvl % stbt , 30 hs , 346 tt , 8 vé pb

297,143 CARD
208,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 83

Nổi bật: Thích hợp lôi đài , vk +13 đồ 12 13 , cánh +4 +12 tl – max , dơi lv19 cs 63 tl , mề +6 2d stvl % stbt , 30 hs , 346 tt , 8 vé pb

Tài khoản liên quan

Vk +12 full 12 13 , cú cs 55 tl – o...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
154,000đ
Vk +12 đồ ok , mề +2 dòng thủ % hồi...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Vk +13 áo +12 , mề tím +4 dòng % cm...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 40
105,000đ
Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
1,050,000đ
Đồ oke , 36 hồi sinh , 241 tt + 292...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 80
105,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +13 khảm...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79 - săn boss , k6
245,000đ
vk +12 mũ +14 , cánh +5 +13 kl – ma...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 97
315,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
900,000đ