#1533

Liên Quân

Tướng: 32

Trang Phục: 25

Rank: Bạch Kim

Ngọc: 82

Đá Quý: Không

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: maloch tiệc hóa trang , fennik nhà thám hiểm , capheny , tel , nk , kil , 18k3 vàng

242,857 CARD
170,000 ATM

Tướng: 32

Trang Phục: 25

Rank: Bạch Kim

Ngọc: 82

Đá Quý: Không

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: maloch tiệc hóa trang , fennik nhà thám hiểm , capheny , tel , nk , kil , 18k3 vàng

Tài khoản liên quan

taara đại tù trưởng , zephys , zuka...
Tướng: 21
Trang Phục: 11
Rank: Vàng
Ngọc: 79
105,000đ
1 skin 1 tướng đều trong kho báu ,...
Tướng: 36
Trang Phục: 38
Rank: Vàng
Ngọc: 61
280,000đ