#1538

Liên Quân

Tướng: 9

Trang Phục: 3

Rank: Vàng

Ngọc: 90

Đá Quý: Không

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: ngọc phép chuẩn 90

40,000 CARD
28,000 ATM

Tướng: 9

Trang Phục: 3

Rank: Vàng

Ngọc: 90

Đá Quý: Không

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: ngọc phép chuẩn 90

Tài khoản liên quan

taara đại tù trưởng , zephys , zuka...
Tướng: 21
Trang Phục: 11
Rank: Vàng
Ngọc: 79
105,000đ
1 skin 1 tướng đều trong kho báu ,...
Tướng: 36
Trang Phục: 38
Rank: Vàng
Ngọc: 61
280,000đ