#1553

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 88

Nổi bật: Vk +13 full 12 13 khảm oke , cánh +8 +16 kl – max 3,6% nộ , sói xám lv26 cs 87 tl , 200đ ct , mề cam +6 % thủ % máu % hồi máu , 734 hs , 32 lửa , 262 tg , 31 vé giờ vàng , 26 rửa pk , max hành trang , 6 đá thạch anh c1 , mề phụ +3 2d st , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 11 ngọc , km 1tr3 vàng

436,567 CARD
292,500 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 88

Nổi bật: Vk +13 full 12 13 khảm oke , cánh +8 +16 kl – max 3,6% nộ , sói xám lv26 cs 87 tl , 200đ ct , mề cam +6 % thủ % máu % hồi máu , 734 hs , 32 lửa , 262 tg , 31 vé giờ vàng , 26 rửa pk , max hành trang , 6 đá thạch anh c1 , mề phụ +3 2d st , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 11 ngọc , km 1tr3 vàng

Tài khoản liên quan

Có đệ tử ps 68 mđ tím +2 2d st , hợ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - VIP
536,000đ
Đi lôi đài & buôn , vk 13 đồ 12 13...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 74 - lôi đài N1
335,000đ
Có đệ tử , chuyên lôi đài , full +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82 - lôi đài ( NGON )
350,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 mũ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 121
938,000đ
Có đệ tử , đi buôn hơn 1tr máu , vk...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - NGON
448,500đ
Đi cướp , full set +12 +13 khảm ok...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - cướp
234,500đ
Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92
268,000đ
Có đệ tử st , vk +13 full 12 13 khả...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 99 - NGON
415,000đ