#1567

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 78

Nổi bật: Vk +10 đồ +12 , sói xám cs 24 tl , 200 hs , 32 tg , 10 vé pb , 220 tt , nhiều nl mđ xanh & tím , nl c3

167,960 CARD
110,500 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 78

Nổi bật: Vk +10 đồ +12 , sói xám cs 24 tl , 200 hs , 32 tg , 10 vé pb , 220 tt , nhiều nl mđ xanh & tím , nl c3

Tài khoản liên quan

Vk +12 , cánh +7 4,4% nộ - cao , dơ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
143,000đ
Vk +10 , cánh +2 +10 tl – max , mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 78
110,500đ
Vk +13 full 12 13 khảm oke , cánh +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
292,500đ
Vk +10 đồ +12 , sói xám cs 24 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 78
110,500đ
Chuyên lôi đài n1 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
143,000đ
Chuyên lôi đài & khu 6 & săn boss ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79 - VIP
600,000đ
Có đệ tử cb 41 mđ +6 2d stl , vk +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 107 kẹp stđ 81
600,000đ
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59 - săn boss
110,500đ