#1587

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 121

Nổi bật: Có đệ tử mđ +6 , skill cơn phẫn nộ 11x , vk +15 full set +13 khảm ngonnn , đồ chỉ số cao , cánh +17 9% stvl +24 tt 5,4% nộ , 353đ ct , sói xám max lv29 cs max 128 tl 97 kl 73 tt , mề +7 % pst +1 kntc +1 knpt % giảm stđ , 20đ tặng ngọc , 135 hs , 2897 tt + 1270 klvt thoải mái đập đồ +13 , nhiều nl mề đay , max hành trang , rất nhiều đồ được khảm ngọc , nhiều đồ ps 125 & nl mề đay cấp 3 , 1 thẻ bạc gd vũ khí khóa , 2 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 10 ngọc , km 3tr6 vàng

1,672,000 CARD
1,100,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 121

Nổi bật: Có đệ tử mđ +6 , skill cơn phẫn nộ 11x , vk +15 full set +13 khảm ngonnn , đồ chỉ số cao , cánh +17 9% stvl +24 tt 5,4% nộ , 353đ ct , sói xám max lv29 cs max 128 tl 97 kl 73 tt , mề +7 % pst +1 kntc +1 knpt % giảm stđ , 20đ tặng ngọc , 135 hs , 2897 tt + 1270 klvt thoải mái đập đồ +13 , nhiều nl mề đay , max hành trang , rất nhiều đồ được khảm ngọc , nhiều đồ ps 125 & nl mề đay cấp 3 , 1 thẻ bạc gd vũ khí khóa , 2 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 10 ngọc , km 3tr6 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +12 , cánh +7 4,4% nộ - cao , dơ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
143,000đ
Vk +10 , cánh +2 +10 tl – max , mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 78
110,500đ
Vk +13 full 12 13 khảm oke , cánh +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
292,500đ
Vk +10 đồ +12 , sói xám cs 24 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 78
110,500đ
Chuyên lôi đài n1 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
143,000đ
Chuyên lôi đài & khu 6 & săn boss ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79 - VIP
600,000đ
Có đệ tử cb 41 mđ +6 2d stl , vk +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 107 kẹp stđ 81
600,000đ
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59 - săn boss
110,500đ