#1587

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 121

Nổi bật: Có đệ tử mđ +6 , skill cơn phẫn nộ 11x , vk +15 full set +13 khảm ngonnn , đồ chỉ số cao , cánh +17 9% stvl +24 tt 5,4% nộ , 353đ ct , sói xám max lv29 cs max 128 tl 97 kl 73 tt , mề +7 % pst +1 kntc +1 knpt % giảm stđ , 20đ tặng ngọc , 135 hs , 2897 tt + 1270 klvt thoải mái đập đồ +13 , nhiều nl mề đay , max hành trang , rất nhiều đồ được khảm ngọc , nhiều đồ ps 125 & nl mề đay cấp 3 , 1 thẻ bạc gd vũ khí khóa , 2 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 10 ngọc , km 3tr6 vàng

1,571,429 CARD
1,100,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 121

Nổi bật: Có đệ tử mđ +6 , skill cơn phẫn nộ 11x , vk +15 full set +13 khảm ngonnn , đồ chỉ số cao , cánh +17 9% stvl +24 tt 5,4% nộ , 353đ ct , sói xám max lv29 cs max 128 tl 97 kl 73 tt , mề +7 % pst +1 kntc +1 knpt % giảm stđ , 20đ tặng ngọc , 135 hs , 2897 tt + 1270 klvt thoải mái đập đồ +13 , nhiều nl mề đay , max hành trang , rất nhiều đồ được khảm ngọc , nhiều đồ ps 125 & nl mề đay cấp 3 , 1 thẻ bạc gd vũ khí khóa , 2 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 10 ngọc , km 3tr6 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +12 full 12 13 , cú cs 55 tl – o...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
154,000đ
Vk +12 đồ ok , mề +2 dòng thủ % hồi...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
1,050,000đ
Đồ oke , 36 hồi sinh , 241 tt + 292...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 80
105,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +13 khảm...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79 - săn boss , k6
245,000đ
vk +12 mũ +14 , cánh +5 +13 kl – ma...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 97
315,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
900,000đ
Vk +12 , cánh +3 2,6% nộ , pet cú c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - mđ cam +7
320,000đ