#1590

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 115

Nổi bật: Cưỡi sói 8 tỉ , vk +13 mũ +14 đồ 12 13 , cánh +4 +12 kl – max 3,8% nộ - cao , sói xám max lv29 cs max 128 tl , mề +6 2d stđ , 10đ tặng ngọc , 234 hs , 11 vé pb , 45 bùa về làng , mđ tím +1 k khóa , 1 thẻ đồng , max hành trang , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc

985,714 CARD
690,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 115

Nổi bật: Cưỡi sói 8 tỉ , vk +13 mũ +14 đồ 12 13 , cánh +4 +12 kl – max 3,8% nộ - cao , sói xám max lv29 cs max 128 tl , mề +6 2d stđ , 10đ tặng ngọc , 234 hs , 11 vé pb , 45 bùa về làng , mđ tím +1 k khóa , 1 thẻ đồng , max hành trang , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +12 full 12 13 , cú cs 55 tl – o...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
154,000đ
Vk +12 đồ ok , mề +2 dòng thủ % hồi...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Vk +13 áo +12 , mề tím +4 dòng % cm...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 40
105,000đ
Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
1,050,000đ
Đồ oke , 36 hồi sinh , 241 tt + 292...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 80
105,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +13 khảm...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79 - săn boss , k6
245,000đ
vk +12 mũ +14 , cánh +5 +13 kl – ma...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 97
315,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
900,000đ