#1597

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 79 - VIP

Nổi bật: Chuyên lôi đài & khu 6 & săn boss , vk +14 mũ +14 full 3 set +13 khảm ngon nhiều đồ cs max , cánh +12 4% stb +19 tl 4,4% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl , mề cam +7 % thủ % hồi máu % stas % xuyên giáp ẩn 10 , 32đ tặng ngọc , 230 hs , 125 rửa pk , max hành trang , 1v 3 màu , nhiều nl mề đay cấp 3 , 10537 tt + 3177 klvt thoải mái đập đồ +13 luôn , 74 lửa + 100 bình dầu , 36 vé pb , 14 vé giờ vàng , nhiều ngọc khảm , 1 tóc 100 ngọc +1 tóc 50 ngọc , km 3tr4 vàng

912,000 CARD
600,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 79 - VIP

Nổi bật: Chuyên lôi đài & khu 6 & săn boss , vk +14 mũ +14 full 3 set +13 khảm ngon nhiều đồ cs max , cánh +12 4% stb +19 tl 4,4% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl , mề cam +7 % thủ % hồi máu % stas % xuyên giáp ẩn 10 , 32đ tặng ngọc , 230 hs , 125 rửa pk , max hành trang , 1v 3 màu , nhiều nl mề đay cấp 3 , 10537 tt + 3177 klvt thoải mái đập đồ +13 luôn , 74 lửa + 100 bình dầu , 36 vé pb , 14 vé giờ vàng , nhiều ngọc khảm , 1 tóc 100 ngọc +1 tóc 50 ngọc , km 3tr4 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +12 , cánh +7 4,4% nộ - cao , dơ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
143,000đ
Vk +10 , cánh +2 +10 tl – max , mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 78
110,500đ
Vk +13 full 12 13 khảm oke , cánh +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
292,500đ
Vk +10 đồ +12 , sói xám cs 24 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 78
110,500đ
Chuyên lôi đài n1 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
143,000đ
Chuyên lôi đài & khu 6 & săn boss ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79 - VIP
600,000đ
Có đệ tử cb 41 mđ +6 2d stl , vk +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 107 kẹp stđ 81
600,000đ
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59 - săn boss
110,500đ