#1600

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 113

Nổi bật: Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +12 +13 , cánh +11 +19 kl – max , dơi max lv29 cs max 128 tl , mề +7 2d stđ % stas , 318 hs , sách skil đệ tử giảm nội tại , 67 tg , 1699 titan , max hành trang , nhiều nl mđ , có sẵn vài đồ stđ 115 , nhiều ngọc , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , km 1tr4 vàng

638,400 CARD
420,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 113

Nổi bật: Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +12 +13 , cánh +11 +19 kl – max , dơi max lv29 cs max 128 tl , mề +7 2d stđ % stas , 318 hs , sách skil đệ tử giảm nội tại , 67 tg , 1699 titan , max hành trang , nhiều nl mđ , có sẵn vài đồ stđ 115 , nhiều ngọc , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , km 1tr4 vàng

Tài khoản liên quan

Chuyên lôi đài n1 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
143,000đ
Chuyên lôi đài & khu 6 & săn boss ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79 - VIP
600,000đ
Có đệ tử cb 41 mđ +6 2d stl , vk +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 107 kẹp stđ 81
600,000đ
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59 - săn boss
110,500đ
Chuyên săn boss quỷ một mắt , đồ gầ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 39
273,000đ
Cưỡi sư tử 16 tỉ , có đệ tử psb 55...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 74 - lôi đài N1
370,000đ
Chuyên săn boss quỷ một mắt , vk +1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 39
130,000đ
Vk +13 , 2 nhẫn 11 12 có khảm ngọc...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 39
130,000đ