#1600

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 113

Nổi bật: Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +12 +13 , cánh +11 +19 kl – max , dơi max lv29 cs max 128 tl , mề +7 2d stđ % stas , 318 hs , sách skil đệ tử giảm nội tại , 67 tg , 1699 titan , max hành trang , nhiều nl mđ , có sẵn vài đồ stđ 115 , nhiều ngọc , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , km 1tr4 vàng

600,000 CARD
420,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 113

Nổi bật: Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +12 +13 , cánh +11 +19 kl – max , dơi max lv29 cs max 128 tl , mề +7 2d stđ % stas , 318 hs , sách skil đệ tử giảm nội tại , 67 tg , 1699 titan , max hành trang , nhiều nl mđ , có sẵn vài đồ stđ 115 , nhiều ngọc , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , km 1tr4 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +12 full 12 13 , cú cs 55 tl – o...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
154,000đ
Vk +12 đồ ok , mề +2 dòng thủ % hồi...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Vk +13 áo +12 , mề tím +4 dòng % cm...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 40
105,000đ
Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
1,050,000đ
Đồ oke , 36 hồi sinh , 241 tt + 292...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 80
105,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +13 khảm...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79 - săn boss , k6
245,000đ
vk +12 mũ +14 , cánh +5 +13 kl – ma...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 97
315,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
900,000đ