#1601

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 97

Nổi bật: Vk +13 đồ 12 13 khảm ngon , cánh +4 2,8% nộ , dơi max lv29 cs 83 tl , mề tím +6 +1 kntc % thủ , 37đ tặng ngọc , 73 hs , 3502 klvt , max hành trang , nhiều nl mđ xanh & ngọc khảm , 2 tóc 100 ngọc , km 1tr2 vàng

417,857 CARD
292,500 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 97

Nổi bật: Vk +13 đồ 12 13 khảm ngon , cánh +4 2,8% nộ , dơi max lv29 cs 83 tl , mề tím +6 +1 kntc % thủ , 37đ tặng ngọc , 73 hs , 3502 klvt , max hành trang , nhiều nl mđ xanh & ngọc khảm , 2 tóc 100 ngọc , km 1tr2 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +12 full 12 13 , cú cs 55 tl – o...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
154,000đ
Vk +12 đồ ok , mề +2 dòng thủ % hồi...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Vk +13 áo +12 , mề tím +4 dòng % cm...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 40
105,000đ
Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
1,050,000đ
Đồ oke , 36 hồi sinh , 241 tt + 292...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 80
105,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +13 khảm...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79 - săn boss , k6
245,000đ
vk +12 mũ +14 , cánh +5 +13 kl – ma...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 97
315,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
900,000đ