#1601

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 97

Nổi bật: Vk +13 đồ 12 13 khảm ngon , cánh +4 2,8% nộ , dơi max lv29 cs 83 tl , mề tím +6 +1 kntc % thủ , 37đ tặng ngọc , 73 hs , 3502 klvt , max hành trang , nhiều nl mđ xanh & ngọc khảm , 2 tóc 100 ngọc , km 1tr2 vàng

444,600 CARD
292,500 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 97

Nổi bật: Vk +13 đồ 12 13 khảm ngon , cánh +4 2,8% nộ , dơi max lv29 cs 83 tl , mề tím +6 +1 kntc % thủ , 37đ tặng ngọc , 73 hs , 3502 klvt , max hành trang , nhiều nl mđ xanh & ngọc khảm , 2 tóc 100 ngọc , km 1tr2 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +12 , cánh +7 4,4% nộ - cao , dơ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
143,000đ
Vk +10 , cánh +2 +10 tl – max , mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 78
110,500đ
Vk +13 full 12 13 khảm oke , cánh +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
292,500đ
Vk +10 đồ +12 , sói xám cs 24 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 78
110,500đ
Chuyên lôi đài n1 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
143,000đ
Chuyên lôi đài & khu 6 & săn boss ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79 - VIP
600,000đ
Có đệ tử cb 41 mđ +6 2d stl , vk +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 107 kẹp stđ 81
600,000đ
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59 - săn boss
110,500đ