#1627

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 89

Nổi bật: Cưỡi sư tử 16 tỉ , chuyên buôn , vk +13 full 12 13 , cánh +9 3,8% nộ +17 tl – max , cú max lv29 cs 92 tl , mề tím +7 +1 knpt % hồi máu % máu , tẩy full điểm tl , 267 tt , 16 vé pb

450,000 CARD
292,500 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 89

Nổi bật: Cưỡi sư tử 16 tỉ , chuyên buôn , vk +13 full 12 13 , cánh +9 3,8% nộ +17 tl – max , cú max lv29 cs 92 tl , mề tím +7 +1 knpt % hồi máu % máu , tẩy full điểm tl , 267 tt , 16 vé pb

Tài khoản liên quan

Chuyên săn boss quỷ một mắt , đồ gầ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 39
273,000đ
Vk +13 full +12 +13 khảm ngon , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86 - VIP
500,000đ
Có đệ tử , vk +13 full 12 13 , cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
208,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 đồ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 102
340,000đ
Có đệ tử ps 68 mđ tím +2 2d st , hợ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - VIP
550,000đ
Đi cướp dame to , vk +13 full 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 90 - NGON
350,000đ
Săn boss quỷ một mắt , vk +13 đồ +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 39 - săn boss
110,500đ
Pet dơi cs 14 tl , mề cam +4 dòng t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 75
130,000đ