#1663

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 121 - VIP

Nổi bật: Cưỡi sư tử 16 tỉ - slot vĩnh viễn , có skill 11x , chuyên buôn máu hơn 1tr , vk +15 full +13 khảm ngon , 327đ ct , cánh +17 9% stvl +24 tt 5,4% nộ , sói xám max lv29 cs max 128 tl 98 kl 74 tt , mề cam +7 dòng % pst +1 kntc +1 knpt % giảm stđ , 20đ tặng ngọc , tẩy điểm tl , 122 hs , 2852 tt + 1269 klvt thoải mái đập đồ , max hành trang , nhiều nl mđ cấp 3 & đồ ps 125 , 1 thẻ bạc , 2 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , km 3tr1 vàng

1,857,143 CARD
1,300,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 121 - VIP

Nổi bật: Cưỡi sư tử 16 tỉ - slot vĩnh viễn , có skill 11x , chuyên buôn máu hơn 1tr , vk +15 full +13 khảm ngon , 327đ ct , cánh +17 9% stvl +24 tt 5,4% nộ , sói xám max lv29 cs max 128 tl 98 kl 74 tt , mề cam +7 dòng % pst +1 kntc +1 knpt % giảm stđ , 20đ tặng ngọc , tẩy điểm tl , 122 hs , 2852 tt + 1269 klvt thoải mái đập đồ , max hành trang , nhiều nl mđ cấp 3 & đồ ps 125 , 1 thẻ bạc , 2 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , km 3tr1 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Đi lôi đài , 6 món đồ +15 khảm ngon...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , cánh nộ 4 , 6 món +15
1,500,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ