#1663

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 121 - VIP

Nổi bật: Cưỡi sư tử 16 tỉ - slot vĩnh viễn , có skill 11x , chuyên buôn máu hơn 1tr , vk +15 full +13 khảm ngon , 327đ ct , cánh +17 9% stvl +24 tt 5,4% nộ , sói xám max lv29 cs max 128 tl 98 kl 74 tt , mề cam +7 dòng % pst +1 kntc +1 knpt % giảm stđ , 20đ tặng ngọc , tẩy điểm tl , 122 hs , 2852 tt + 1269 klvt thoải mái đập đồ , max hành trang , nhiều nl mđ cấp 3 & đồ ps 125 , 1 thẻ bạc , 2 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , km 3tr1 vàng

2,000,000 CARD
1,300,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 121 - VIP

Nổi bật: Cưỡi sư tử 16 tỉ - slot vĩnh viễn , có skill 11x , chuyên buôn máu hơn 1tr , vk +15 full +13 khảm ngon , 327đ ct , cánh +17 9% stvl +24 tt 5,4% nộ , sói xám max lv29 cs max 128 tl 98 kl 74 tt , mề cam +7 dòng % pst +1 kntc +1 knpt % giảm stđ , 20đ tặng ngọc , tẩy điểm tl , 122 hs , 2852 tt + 1269 klvt thoải mái đập đồ , max hành trang , nhiều nl mđ cấp 3 & đồ ps 125 , 1 thẻ bạc , 2 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , km 3tr1 vàng

Tài khoản liên quan

Chuyên săn boss quỷ một mắt , đồ gầ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 39
273,000đ
Vk +13 full +12 +13 khảm ngon , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86 - VIP
500,000đ
Có đệ tử , vk +13 full 12 13 , cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
208,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 đồ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 102
340,000đ
Có đệ tử ps 68 mđ tím +2 2d st , hợ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - VIP
550,000đ
Đi cướp dame to , vk +13 full 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 90 - NGON
350,000đ
Săn boss quỷ một mắt , vk +13 đồ +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 39 - săn boss
110,500đ
Pet dơi cs 14 tl , mề cam +4 dòng t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 75
130,000đ