#1667

Liên Quân

Tướng: 31

Trang Phục: 23

Rank: Bạch Kim

Ngọc: 65

Đá Quý: Không

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: nak siêu việt I , tướng đá quý hayate

212,857 CARD
149,000 ATM

Tướng: 31

Trang Phục: 23

Rank: Bạch Kim

Ngọc: 65

Đá Quý: Không

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: nak siêu việt I , tướng đá quý hayate

Tài khoản liên quan