#1675

Liên Quân

Tướng: 24

Trang Phục: 26

Rank: Bạch Kim

Ngọc: 90

Đá Quý: Không

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: tulen tân thần thiên hà bậc ss , nak AIC khiêu chiến

300,000 CARD
210,000 ATM

Tướng: 24

Trang Phục: 26

Rank: Bạch Kim

Ngọc: 90

Đá Quý: Không

Trạng Thái: Nick Trắng Thông Tin

Nổi bật: tulen tân thần thiên hà bậc ss , nak AIC khiêu chiến

Tài khoản liên quan