#1679

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 76 - săn boss

Nổi bật: Săn boss dê vàng , vk +12 đồ cs oke , cánh +3 2,6% nộ , cú cs 26 tl , mđ tím +4 2d stl % thủ , nhiều nl mđ , 402 tt

220,000 CARD
143,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 76 - săn boss

Nổi bật: Săn boss dê vàng , vk +12 đồ cs oke , cánh +3 2,6% nộ , cú cs 26 tl , mđ tím +4 2d stl % thủ , nhiều nl mđ , 402 tt

Tài khoản liên quan

Chuyên săn boss quỷ một mắt , đồ gầ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 39
273,000đ
Vk +13 full +12 +13 khảm ngon , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86 - VIP
500,000đ
Có đệ tử , vk +13 full 12 13 , cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
208,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 đồ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 102
340,000đ
Có đệ tử ps 68 mđ tím +2 2d st , hợ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - VIP
550,000đ
Đi cướp dame to , vk +13 full 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 90 - NGON
350,000đ
Săn boss quỷ một mắt , vk +13 đồ +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 39 - săn boss
110,500đ
Pet dơi cs 14 tl , mề cam +4 dòng t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 75
130,000đ