#1684

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 99 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử ps 68 mđ tím +2 2d st , hợp cướp , vk +14 full 13 khảm ngon , cánh +5 +12 tl – gần max , cú lv27 cs max 128 tl , mề +7 2d stb 2d stas , 233 hs , 77 tg , 2126 titan , max hành trang , 714 klvt , 4 đục lv1 + 6 đục lv2 , 2 tóc 100 ngọc

754,286 CARD
528,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 99 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử ps 68 mđ tím +2 2d st , hợp cướp , vk +14 full 13 khảm ngon , cánh +5 +12 tl – gần max , cú lv27 cs max 128 tl , mề +7 2d stb 2d stas , 233 hs , 77 tg , 2126 titan , max hành trang , 714 klvt , 4 đục lv1 + 6 đục lv2 , 2 tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81
175,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
780,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ , vk +12 đồ +12 , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82
224,000đ
Vk +13 đồ 12 , cánh +2 +10 tl – max...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 77
140,000đ