#1691

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 75

Nổi bật: Pet dơi cs 14 tl , mề cam +4 dòng tl , có túi hành trang , max hành trang , nhiều nl mề đay , 194 klvt , tóc 50 ngọc

194,030 CARD
130,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 75

Nổi bật: Pet dơi cs 14 tl , mề cam +4 dòng tl , có túi hành trang , max hành trang , nhiều nl mề đay , 194 klvt , tóc 50 ngọc

Tài khoản liên quan

Đi lôi đài & buôn , vk 13 đồ 12 13...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 74 - lôi đài N1
335,000đ
Có đệ tử , chuyên lôi đài , full +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82 - lôi đài ( NGON )
350,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 mũ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 121
938,000đ
Có đệ tử , đi buôn hơn 1tr máu , vk...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - NGON
448,500đ
Đi cướp , full set +12 +13 khảm ok...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - cướp
234,500đ
Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92
268,000đ
Có đệ tử st , vk +13 full 12 13 khả...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 99 - NGON
415,000đ
Có đệ tử mđ +3 , bang chủ D17 top 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 116
770,000đ