#1695

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 74 - lôi đài N1

Nổi bật: Đi lôi đài & buôn , vk 13 đồ 12 13 , cánh +13 4% stb +20 tl – gần max 5,6% nộ - cao , cú max lv29 cs 123 tl , mề tím +7 2d stb % stbt , 30đ tặng ngọc , 224 hs , 71 x2 vàng buôn , max hành trang , 1837 tt + 2492 klvt , nhiều nl mđ , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc

437,143 CARD
306,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 74 - lôi đài N1

Nổi bật: Đi lôi đài & buôn , vk 13 đồ 12 13 , cánh +13 4% stb +20 tl – gần max 5,6% nộ - cao , cú max lv29 cs 123 tl , mề tím +7 2d stb % stbt , 30đ tặng ngọc , 224 hs , 71 x2 vàng buôn , max hành trang , 1837 tt + 2492 klvt , nhiều nl mđ , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc

Tài khoản liên quan

Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - đi buôn
600,000đ
VK +12 , CÚ CS 17 TL , 13Đ TẶNG NGỌ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 75
105,000đ
Đồ ok , pet cú , mđ +4 2d stđ , 14...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 62
119,000đ
Chuyên săn boss dê vàng & khu 6 , c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78 - săn boss , lôi đài , k6
525,000đ
Đi buôn , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 40 - đi buôn
119,000đ
Có đệ tử cbl 51 mề +6 2d stl pet cú...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 107 kẹp stđ 81
560,000đ
Cướp , đồ +12 , cánh +2 2,4% nộ , 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 80
119,000đ
Đi buôn , đồ 12 13 chỉ số ok , tẩy...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 61 - buôn
105,000đ