#1726

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 121

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 mũ +14 , đồ khảm oke , cánh +8 +16 kl – max 4,6% nộ - cao , cú max lv29 cs max 128 tl 72 kl , mề cam +7 2d stđ dòng % máu % stas , tẩy điểm kl tl , 622 hs , 37 tg , 8889 titan thoải mái đập đồ , max hành trang , nhiều nl mề đay , 9 vé pb , 6 lọ tẩy k/năng , 1 trứng thỏ , 2 tóc 100 ngọc + 2 tóc 50 ngọc

1,400,000 CARD
938,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 121

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 mũ +14 , đồ khảm oke , cánh +8 +16 kl – max 4,6% nộ - cao , cú max lv29 cs max 128 tl 72 kl , mề cam +7 2d stđ dòng % máu % stas , tẩy điểm kl tl , 622 hs , 37 tg , 8889 titan thoải mái đập đồ , max hành trang , nhiều nl mề đay , 9 vé pb , 6 lọ tẩy k/năng , 1 trứng thỏ , 2 tóc 100 ngọc + 2 tóc 50 ngọc

Tài khoản liên quan

Có đệ tử , chuyên lôi đài , full +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82 - lôi đài ( NGON )
350,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 mũ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 121
938,000đ
Có đệ tử , đi buôn hơn 1tr máu , vk...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - NGON
448,500đ
Đi cướp , full set +12 +13 khảm ok...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - cướp
234,500đ
Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92
268,000đ
Có đệ tử st , vk +13 full 12 13 khả...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 99 - NGON
415,000đ
Có đệ tử mđ +3 , bang chủ D17 top 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 116
770,000đ
Có đệ tử ps 50 mđ +3 , chuyên săn b...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 79
335,000đ