#1732

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 92

Nổi bật: Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +12 +13 khảm oke , cánh +8 3,6% nộ , cú lv29 cs 91 tl , mề +3 +1 knpt , tẩy điểm tl , 20đ tặng ngọc , 392 hs , 13 bùa về làng , max hành trang , 157 tt , nhiều nl tím & vàng cấp 3 , 15 vé pb , tóc 100 ngọc

400,000 CARD
268,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 92

Nổi bật: Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +12 +13 khảm oke , cánh +8 3,6% nộ , cú lv29 cs 91 tl , mề +3 +1 knpt , tẩy điểm tl , 20đ tặng ngọc , 392 hs , 13 bùa về làng , max hành trang , 157 tt , nhiều nl tím & vàng cấp 3 , 15 vé pb , tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 full +12 +13 khảm ngon , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86 - VIP
502,500đ
Có đệ tử ps 68 mđ tím +2 2d st , hợ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - VIP
536,000đ
Đi lôi đài & buôn , vk 13 đồ 12 13...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 74 - lôi đài N1
335,000đ
Có đệ tử , chuyên lôi đài , full +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82 - lôi đài ( NGON )
350,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 mũ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 121
938,000đ
Có đệ tử , đi buôn hơn 1tr máu , vk...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - NGON
448,500đ
Đi cướp , full set +12 +13 khảm ok...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - cướp
234,500đ
Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92
268,000đ