#1733

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 99 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử st , vk +13 full 12 13 khảm ngon , cánh +6 +13 kl – gần max 4,2% nộ - cao , cú max lv29 cs 124 tl – gần max , mề +6 2d stđ % cm % stas , 5đ tặng ngọc , 162 tg , 108 hs , 79 bùa về làng , nhiều nl mề đay xanh , max hành trang , 2 tóc 100 ngọc , km 3tr1 vàng

592,857 CARD
415,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 99 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử st , vk +13 full 12 13 khảm ngon , cánh +6 +13 kl – gần max 4,2% nộ - cao , cú max lv29 cs 124 tl – gần max , mề +6 2d stđ % cm % stas , 5đ tặng ngọc , 162 tg , 108 hs , 79 bùa về làng , nhiều nl mề đay xanh , max hành trang , 2 tóc 100 ngọc , km 3tr1 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81
175,000đ