#1733

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 99 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử st , vk +13 full 12 13 khảm ngon , cánh +6 +13 kl – gần max 4,2% nộ - cao , cú max lv29 cs 124 tl – gần max , mề +6 2d stđ % cm % stas , 5đ tặng ngọc , 162 tg , 108 hs , 79 bùa về làng , nhiều nl mề đay xanh , max hành trang , 2 tóc 100 ngọc , km 3tr1 vàng

619,403 CARD
415,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 99 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử st , vk +13 full 12 13 khảm ngon , cánh +6 +13 kl – gần max 4,2% nộ - cao , cú max lv29 cs 124 tl – gần max , mề +6 2d stđ % cm % stas , 5đ tặng ngọc , 162 tg , 108 hs , 79 bùa về làng , nhiều nl mề đay xanh , max hành trang , 2 tóc 100 ngọc , km 3tr1 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 full +12 +13 khảm ngon , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86 - VIP
502,500đ
Có đệ tử ps 68 mđ tím +2 2d st , hợ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - VIP
536,000đ
Đi lôi đài & buôn , vk 13 đồ 12 13...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 74 - lôi đài N1
335,000đ
Có đệ tử , chuyên lôi đài , full +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82 - lôi đài ( NGON )
350,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 mũ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 121
938,000đ
Có đệ tử , đi buôn hơn 1tr máu , vk...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - NGON
448,500đ
Đi cướp , full set +12 +13 khảm ok...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - cướp
234,500đ
Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92
268,000đ