#1738

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 81

Nổi bật: Có đệ tử cbl lv 32 , vk +13 đồ +12 khảm ok , cánh +9 3,8% nộ +16 sm – gần max , cú lv15 cs 40 tl , mề +4 dòng % pst % kháng all , 213 tg , 27 bùa về làng , 53 hs , 66 vé giờ vàng , nhiều nl mđ xanh , max hành trang , tóc 50 ngọc

213,433 CARD
143,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 81

Nổi bật: Có đệ tử cbl lv 32 , vk +13 đồ +12 khảm ok , cánh +9 3,8% nộ +16 sm – gần max , cú lv15 cs 40 tl , mề +4 dòng % pst % kháng all , 213 tg , 27 bùa về làng , 53 hs , 66 vé giờ vàng , nhiều nl mđ xanh , max hành trang , tóc 50 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 full +12 +13 khảm ngon , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86 - VIP
502,500đ
Có đệ tử ps 68 mđ tím +2 2d st , hợ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - VIP
536,000đ
Đi lôi đài & buôn , vk 13 đồ 12 13...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 74 - lôi đài N1
335,000đ
Có đệ tử , chuyên lôi đài , full +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82 - lôi đài ( NGON )
350,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 mũ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 121
938,000đ
Có đệ tử , đi buôn hơn 1tr máu , vk...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - NGON
448,500đ
Đi cướp , full set +12 +13 khảm ok...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - cướp
234,500đ
Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92
268,000đ