#1740

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 39 - săn boss

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên săn boss quỷ một mắt , vk +13 đồ 12 13 , 107 klvt

157,857 CARD
110,500 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 39 - săn boss

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên săn boss quỷ một mắt , vk +13 đồ 12 13 , 107 klvt

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81
175,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
780,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ , vk +12 đồ +12 , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82
224,000đ
Vk +13 đồ 12 , cánh +2 +10 tl – max...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 77
140,000đ
Có đệ tử stđ 58 vk +13 đồ +12 , vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - mề có % tàng hình
259,000đ