#1742

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 107

Nổi bật: Vk +13 đồ 12 , cánh +13 +20 tl – gần max 5,6% nộ - cao , dơi max lv29 cs max 128 tl 77 kl 54 tt , mề cam +6 dòng % thủ +1 knpt % stas , 6đ tặng ngọc , 249 hs , 20 vé giờ vàng , nhiều nl mề đay cấp 3 , 1086 titan + 4677 klvt thoải mái đập đồ , max hành trang , 2 mề +3 trong rương , km 1tr vàng , còn 25 ngọc

522,388 CARD
350,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 107

Nổi bật: Vk +13 đồ 12 , cánh +13 +20 tl – gần max 5,6% nộ - cao , dơi max lv29 cs max 128 tl 77 kl 54 tt , mề cam +6 dòng % thủ +1 knpt % stas , 6đ tặng ngọc , 249 hs , 20 vé giờ vàng , nhiều nl mề đay cấp 3 , 1086 titan + 4677 klvt thoải mái đập đồ , max hành trang , 2 mề +3 trong rương , km 1tr vàng , còn 25 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 full +12 +13 khảm ngon , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86 - VIP
502,500đ
Có đệ tử ps 68 mđ tím +2 2d st , hợ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - VIP
536,000đ
Đi lôi đài & buôn , vk 13 đồ 12 13...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 74 - lôi đài N1
335,000đ
Có đệ tử , chuyên lôi đài , full +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82 - lôi đài ( NGON )
350,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 mũ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 121
938,000đ
Có đệ tử , đi buôn hơn 1tr máu , vk...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - NGON
448,500đ
Đi cướp , full set +12 +13 khảm ok...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - cướp
234,500đ
Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92
268,000đ