#1767

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 116

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , cánh +15 4% nộ , cú max lv29 cs 122 tl – cao , 214đ ct , tẩy full điểm tl , 45 hs , 30 vé pb , 8 đục lv1 + 8 đục lv2 + 4 đục lv3 , max hành trang , 5187 tt + 6227 klvt thoải mái đập đồ +13 , km 3tr6 vàng

550,000 CARD
374,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 116

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , cánh +15 4% nộ , cú max lv29 cs 122 tl – cao , 214đ ct , tẩy full điểm tl , 45 hs , 30 vé pb , 8 đục lv1 + 8 đục lv2 + 4 đục lv3 , max hành trang , 5187 tt + 6227 klvt thoải mái đập đồ +13 , km 3tr6 vàng

Tài khoản liên quan

Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - đi buôn
578,000đ
Vk +12 , cú cs 25 tl , mề dòng stđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 68
81,000đ
Chuyên buôn , vk +12 đồ 12 13 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 99 - buôn
285,000đ
Chuyên săn boss xà nữ , đồ +12 +13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 59 - săn boss
183,000đ
Chuyên săn boss xà nữ , vk +13 đồ f...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59 - săn boss
238,000đ
Có đệ tử chuyên săn boss stđ 57 vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - mề ngon
300,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đồ oke , cánh +2 +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 83
115,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +12 đồ +12 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
170,000đ