#1767

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 116

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , cánh +15 4% nộ , cú max lv29 cs 122 tl – cao , 214đ ct , tẩy full điểm tl , 45 hs , 30 vé pb , 8 đục lv1 + 8 đục lv2 + 4 đục lv3 , max hành trang , 5187 tt + 6227 klvt thoải mái đập đồ +13 , km 3tr6 vàng

534,286 CARD
374,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 116

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , cánh +15 4% nộ , cú max lv29 cs 122 tl – cao , 214đ ct , tẩy full điểm tl , 45 hs , 30 vé pb , 8 đục lv1 + 8 đục lv2 + 4 đục lv3 , max hành trang , 5187 tt + 6227 klvt thoải mái đập đồ +13 , km 3tr6 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81
175,000đ