#1784

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 75

Nổi bật: Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +13 khảm ok , 205đ ct , cú cs 46 tl , mề +2 % pt % xuyên giáp , 42 hs , 6 vé pb , 3 vé k2 , 250 klvt , km 2tr3 vàng || Kẹp stđ 57_ph

319,118 CARD
217,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 75

Nổi bật: Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +13 khảm ok , 205đ ct , cú cs 46 tl , mề +2 % pt % xuyên giáp , 42 hs , 6 vé pb , 3 vé k2 , 250 klvt , km 2tr3 vàng || Kẹp stđ 57_ph

Tài khoản liên quan

Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - đi buôn
578,000đ
Vk +12 , cú cs 25 tl , mề dòng stđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 68
81,000đ
Chuyên buôn , vk +12 đồ 12 13 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 99 - buôn
285,000đ
Chuyên săn boss xà nữ , đồ +12 +13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 59 - săn boss
183,000đ
Chuyên săn boss xà nữ , vk +13 đồ f...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59 - săn boss
238,000đ
Có đệ tử chuyên săn boss stđ 57 vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - mề ngon
300,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đồ oke , cánh +2 +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 83
115,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +12 đồ +12 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
170,000đ