#1787

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 125 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử cbl 90 đồ 12 13 khảm ngon pet cú lv29 cs 58 tl mề cam +7 % cm % né % máu ẩn 9 , có skill 11x băng trận , vk +13 full +13 khảm ngon , cánh +21 13% stb 6,2% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl 103 kl – cao , mề cam +7 2d stb % hồi máu % xg +1 knpt % giảm stvl ẩn 8 , 227đ ct , tẩy điểm tl , 7đ tặng ngọc , 653 hs , 18140 titan thoải mái đập đồ +13 , 2592 klvt , max hành trang , nhiều nl mề đay xanh , 6 viên đá 3 màu , 11 vé giờ vàng , 1 lọ tẩy k/n , mề cam +7 dòng stđ % kháng all , 3 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc

2,000,000 CARD
1,360,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 125 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử cbl 90 đồ 12 13 khảm ngon pet cú lv29 cs 58 tl mề cam +7 % cm % né % máu ẩn 9 , có skill 11x băng trận , vk +13 full +13 khảm ngon , cánh +21 13% stb 6,2% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl 103 kl – cao , mề cam +7 2d stb % hồi máu % xg +1 knpt % giảm stvl ẩn 8 , 227đ ct , tẩy điểm tl , 7đ tặng ngọc , 653 hs , 18140 titan thoải mái đập đồ +13 , 2592 klvt , max hành trang , nhiều nl mề đay xanh , 6 viên đá 3 màu , 11 vé giờ vàng , 1 lọ tẩy k/n , mề cam +7 dòng stđ % kháng all , 3 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc

Tài khoản liên quan

Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - đi buôn
578,000đ
Vk +12 , cú cs 25 tl , mề dòng stđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 68
81,000đ
Chuyên buôn , vk +12 đồ 12 13 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 99 - buôn
285,000đ
Chuyên săn boss xà nữ , đồ +12 +13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 59 - săn boss
183,000đ
Chuyên săn boss xà nữ , vk +13 đồ f...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59 - săn boss
238,000đ
Có đệ tử chuyên săn boss stđ 57 vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - mề ngon
300,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đồ oke , cánh +2 +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 83
115,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +12 đồ +12 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
170,000đ