#1787

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 125 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử cbl 90 đồ 12 13 khảm ngon pet cú lv29 cs 58 tl mề cam +7 % cm % né % máu ẩn 9 , có skill 11x băng trận , vk +13 full +13 khảm ngon , cánh +21 13% stb 6,2% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl 103 kl – cao , mề cam +7 2d stb % hồi máu % xg +1 knpt % giảm stvl ẩn 8 , 227đ ct , tẩy điểm tl , 7đ tặng ngọc , 653 hs , 18140 titan thoải mái đập đồ +13 , 2592 klvt , max hành trang , nhiều nl mề đay xanh , 6 viên đá 3 màu , 11 vé giờ vàng , 1 lọ tẩy k/n , mề cam +7 dòng stđ % kháng all , 3 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc

1,942,857 CARD
1,360,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 125 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử cbl 90 đồ 12 13 khảm ngon pet cú lv29 cs 58 tl mề cam +7 % cm % né % máu ẩn 9 , có skill 11x băng trận , vk +13 full +13 khảm ngon , cánh +21 13% stb 6,2% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl 103 kl – cao , mề cam +7 2d stb % hồi máu % xg +1 knpt % giảm stvl ẩn 8 , 227đ ct , tẩy điểm tl , 7đ tặng ngọc , 653 hs , 18140 titan thoải mái đập đồ +13 , 2592 klvt , max hành trang , nhiều nl mề đay xanh , 6 viên đá 3 màu , 11 vé giờ vàng , 1 lọ tẩy k/n , mề cam +7 dòng stđ % kháng all , 3 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81
175,000đ