#1791

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 89

Nổi bật: Vk +13 nhẫn +13 , cánh +6 +14 kl – max 3,2% nộ , sói xám lv19 cs 28 tl , mề +1 , 30 hs , 519 tt + 618 klvt , nhiều nl mề đay cấp 3 , 5 vé pb , tóc 100 ngọc

219,118 CARD
149,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 89

Nổi bật: Vk +13 nhẫn +13 , cánh +6 +14 kl – max 3,2% nộ , sói xám lv19 cs 28 tl , mề +1 , 30 hs , 519 tt + 618 klvt , nhiều nl mề đay cấp 3 , 5 vé pb , tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - đi buôn
578,000đ
Vk +12 , cú cs 25 tl , mề dòng stđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 68
81,000đ
Chuyên buôn , vk +12 đồ 12 13 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 99 - buôn
285,000đ
Chuyên săn boss xà nữ , đồ +12 +13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 59 - săn boss
183,000đ
Chuyên săn boss xà nữ , vk +13 đồ f...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59 - săn boss
238,000đ
Có đệ tử chuyên săn boss stđ 57 vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - mề ngon
300,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đồ oke , cánh +2 +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 83
115,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +12 đồ +12 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
170,000đ