#1794

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 74 - lôi đài N1

Nổi bật: Có đệ tử psb 71 : vk +13 đồ 12 pet sói xám mề cam +7 % cm +1 kntc , chuyên lôi đài N1 , vk +14 đồ full +13 khảm oke , cánh +8 +15 tl – gần max 3,6% nộ , cú max lv29 cs 69 tl , mề cam +7 2d stb % né % pst % stas % giáp hắc ám , tẩy điểm tl , 36đ tặng ngọc , 238 hs , 216 bùa về làng , 699 tt + 213 klvt , 44 tg , max hành trang , mề +6 2d stl % thủ % stas , có túi hành trang , nhiều nl mđ & ngọc khảm , tóc 100 ngọc

650,000 CARD
442,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 74 - lôi đài N1

Nổi bật: Có đệ tử psb 71 : vk +13 đồ 12 pet sói xám mề cam +7 % cm +1 kntc , chuyên lôi đài N1 , vk +14 đồ full +13 khảm oke , cánh +8 +15 tl – gần max 3,6% nộ , cú max lv29 cs 69 tl , mề cam +7 2d stb % né % pst % stas % giáp hắc ám , tẩy điểm tl , 36đ tặng ngọc , 238 hs , 216 bùa về làng , 699 tt + 213 klvt , 44 tg , max hành trang , mề +6 2d stl % thủ % stas , có túi hành trang , nhiều nl mđ & ngọc khảm , tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - đi buôn
578,000đ
Vk +12 , cú cs 25 tl , mề dòng stđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 68
81,000đ
Chuyên buôn , vk +12 đồ 12 13 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 99 - buôn
285,000đ
Chuyên săn boss xà nữ , đồ +12 +13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 59 - săn boss
183,000đ
Chuyên săn boss xà nữ , vk +13 đồ f...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59 - săn boss
238,000đ
Có đệ tử chuyên săn boss stđ 57 vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - mề ngon
300,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đồ oke , cánh +2 +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 83
115,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +12 đồ +12 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
170,000đ