#1800

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 84

Nổi bật: Đồ 12 , cánh +4 2,8% nộ , cú lv19 cs 33 tl , mề +3 , max hành trang , tóc 100 ngọc , 9 đục lv1 + 2 đục lv2 + 1 đục lv3 , nhiều đồ cam không khóa

194,286 CARD
136,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 84

Nổi bật: Đồ 12 , cánh +4 2,8% nộ , cú lv19 cs 33 tl , mề +3 , max hành trang , tóc 100 ngọc , 9 đục lv1 + 2 đục lv2 + 1 đục lv3 , nhiều đồ cam không khóa

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81
175,000đ