#1801

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 127 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử cbl 44 mđ +4 , sở hữu skill 11x mưa lửa , vk +15 mũ +15 nhẫn +14 đồ +13 khảm ngon , cánh +19 6,8% nộ - cao 12% stl – max +25 kl , 766đ ct , cú max lv29 cs max 128 tl 100 kl , set batman vĩnh viễn ( không bao giờ treo gặp ma ) , mề +7 2d stl dòng thủ +1 kntc , tẩy điểm thể lực , 23đ tặng ngọc , 76 hs , 61 bùa về làng , max hành trang , 22 đục lv1 + 2 đục lv2 + 21 đục lv3 , 7908 tt + 1003 klvt thoải mái đập đồ +13 , nhiều nl mề đay , 3 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 30 ngọc , km 3tr vàng

2,647,059 CARD
1,800,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 127 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử cbl 44 mđ +4 , sở hữu skill 11x mưa lửa , vk +15 mũ +15 nhẫn +14 đồ +13 khảm ngon , cánh +19 6,8% nộ - cao 12% stl – max +25 kl , 766đ ct , cú max lv29 cs max 128 tl 100 kl , set batman vĩnh viễn ( không bao giờ treo gặp ma ) , mề +7 2d stl dòng thủ +1 kntc , tẩy điểm thể lực , 23đ tặng ngọc , 76 hs , 61 bùa về làng , max hành trang , 22 đục lv1 + 2 đục lv2 + 21 đục lv3 , 7908 tt + 1003 klvt thoải mái đập đồ +13 , nhiều nl mề đay , 3 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 30 ngọc , km 3tr vàng

Tài khoản liên quan

Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - đi buôn
578,000đ
Vk +12 , cú cs 25 tl , mề dòng stđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 68
81,000đ
Chuyên buôn , vk +12 đồ 12 13 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 99 - buôn
285,000đ
Chuyên săn boss xà nữ , đồ +12 +13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 59 - săn boss
183,000đ
Chuyên săn boss xà nữ , vk +13 đồ f...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59 - săn boss
238,000đ
Có đệ tử chuyên săn boss stđ 57 vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - mề ngon
300,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đồ oke , cánh +2 +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 83
115,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +12 đồ +12 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
170,000đ