#1804

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 59 - săn boss

Nổi bật: Chuyên săn boss Xà Nữ , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 , pet cú lv18 cs 26 tl , mề tím +4 2d stvl % máu , 10đ tặng ngọc , 199 hs , 18 rửa pk , 11 vé pb , 355 tt + 112 klvt , nhiều nl mề đay

242,857 CARD
170,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 59 - săn boss

Nổi bật: Chuyên săn boss Xà Nữ , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 , pet cú lv18 cs 26 tl , mề tím +4 2d stvl % máu , 10đ tặng ngọc , 199 hs , 18 rửa pk , 11 vé pb , 355 tt + 112 klvt , nhiều nl mề đay

Tài khoản liên quan

Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81
175,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
780,000đ