#1804

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 59 - săn boss

Nổi bật: Chuyên săn boss Xà Nữ , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 , pet cú lv18 cs 26 tl , mề tím +4 2d stvl % máu , 10đ tặng ngọc , 199 hs , 18 rửa pk , 11 vé pb , 355 tt + 112 klvt , nhiều nl mề đay

250,000 CARD
170,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 59 - săn boss

Nổi bật: Chuyên săn boss Xà Nữ , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 , pet cú lv18 cs 26 tl , mề tím +4 2d stvl % máu , 10đ tặng ngọc , 199 hs , 18 rửa pk , 11 vé pb , 355 tt + 112 klvt , nhiều nl mề đay

Tài khoản liên quan

Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - đi buôn
578,000đ
Vk +12 , cú cs 25 tl , mề dòng stđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 68
81,000đ
Chuyên buôn , vk +12 đồ 12 13 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 99 - buôn
285,000đ
Chuyên săn boss xà nữ , đồ +12 +13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 59 - săn boss
183,000đ
Chuyên săn boss xà nữ , vk +13 đồ f...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59 - săn boss
238,000đ
Có đệ tử chuyên săn boss stđ 57 vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - mề ngon
300,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đồ oke , cánh +2 +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 83
115,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +12 đồ +12 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
170,000đ