#1826

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 115 - đi buôn

Nổi bật: Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói 1 tỉ , vk +12 đồ +12 , cánh +13 +21 tl – max 5,6% nộ - cao , sói xám max lv29 cs max 128 tl , mề +3 hợp buôn , 458 hs , 83 rửa pk , 27 lửa , 28 vé pb , 16 vé k2 , 26 bình dầu , 46 vé giờ vàng , 6739 tt + 2299 klvt thoải mái đập đồ +13 , max hành trang , nhiều nl mđ cấp 3 , 2v đá 3 màu , nhiều đồ cam , tóc 100 ngọc , km 2tr vàng

857,143 CARD
600,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 115 - đi buôn

Nổi bật: Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói 1 tỉ , vk +12 đồ +12 , cánh +13 +21 tl – max 5,6% nộ - cao , sói xám max lv29 cs max 128 tl , mề +3 hợp buôn , 458 hs , 83 rửa pk , 27 lửa , 28 vé pb , 16 vé k2 , 26 bình dầu , 46 vé giờ vàng , 6739 tt + 2299 klvt thoải mái đập đồ +13 , max hành trang , nhiều nl mđ cấp 3 , 2v đá 3 màu , nhiều đồ cam , tóc 100 ngọc , km 2tr vàng

Tài khoản liên quan

Chuyên buôn top 63 thương nhân , đồ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81 - buôn top 63 sv
140,000đ
Vk +13 nhẫn +12 , cánh +4 2,8% nộ ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 87
154,000đ
Vk +13 đồ +12 +13 , cánh +5 3% nộ +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 87
245,000đ
Đi lôi đài , vk +12 đồ 12 13 , cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94 - lôi đài , full tóc
320,000đ
Có đệ tử xtđ 39 đồ +12 +13 chuyên s...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89 - săn boss
315,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ , vk +12 đồ 12 13 , c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - cánh nộ max 4%
300,000đ
Có đệ xtđ 52 mđ +7 2d stđ , có skil...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 126 - skill 11x , 3 mđ +7
1,500,000đ
Có đệ tử psb 76 , vk +13 đồ 12 13 n...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
315,000đ