#1831

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 99 - buôn

Nổi bật: Chuyên buôn , vk +12 đồ 12 13 , cánh +10 4% nộ , cú cs 57 tl , mề +6 2d stl % hồi máu % stas , tẩy full tl , 15đ tặng ngọc , 348 hs , 325 tg , 96 rửa pk , 67 bình dầu , 72 lửa , 238 con lân , 64 vé pb + 64 vé k2 , max hành trang , 3707 tt + 2117 klvt thoải mái đập đồ +13 , 27 đục lv1 + 23 đục lv2 , còn 34 ngọc , km 2tr4 vàng

420,000 CARD
294,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 99 - buôn

Nổi bật: Chuyên buôn , vk +12 đồ 12 13 , cánh +10 4% nộ , cú cs 57 tl , mề +6 2d stl % hồi máu % stas , tẩy full tl , 15đ tặng ngọc , 348 hs , 325 tg , 96 rửa pk , 67 bình dầu , 72 lửa , 238 con lân , 64 vé pb + 64 vé k2 , max hành trang , 3707 tt + 2117 klvt thoải mái đập đồ +13 , 27 đục lv1 + 23 đục lv2 , còn 34 ngọc , km 2tr4 vàng

Tài khoản liên quan

Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - đi buôn
600,000đ
Vk +12 , cú cs 25 tl , mề dòng stđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 68
84,000đ
VK +12 , CÚ CS 17 TL , 13Đ TẶNG NGỌ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 75
105,000đ
Đồ ok , pet cú , mđ +4 2d stđ , 14...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 62
119,000đ
Vk +12 đồ 12 13 khảm ok , cánh +3 +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85
175,000đ
Hợp khu 6 , vk +13 đồ +13 khảm ngon...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 41 - hợp k6
259,000đ
Cưỡi sói 8 tỉ , vk +13 mũ +14 đồ 12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 116
665,000đ
Chuyên săn boss dê vàng & khu 6 , c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78 - săn boss , lôi đài , k6
525,000đ