#1835

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 92 - mề ngon

Nổi bật: Có đệ tử chuyên săn boss stđ 57 vk +13 mđ +7 2d stđ % máu % stas , vk +13 đồ 13 khảm ngon , cánh +11 4,2% nộ +19 kl – max , cú max lv29 cs 123 tl – cao , mề cam +7 dòng % thủ +1 kntc +1 knpt % máu % giáp hắc ám , 41đ tặng ngọc , 69 hs , 266 bùa về làng , 24 vé giờ vàng , 2194 tt thoải mái đập đồ , max hành trang , 24 rửa pk , 18 bình dầu , 17 lửa , 3 đục lv2 , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 12 ngọc , km 2tr9 vàng

428,571 CARD
300,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 92 - mề ngon

Nổi bật: Có đệ tử chuyên săn boss stđ 57 vk +13 mđ +7 2d stđ % máu % stas , vk +13 đồ 13 khảm ngon , cánh +11 4,2% nộ +19 kl – max , cú max lv29 cs 123 tl – cao , mề cam +7 dòng % thủ +1 kntc +1 knpt % máu % giáp hắc ám , 41đ tặng ngọc , 69 hs , 266 bùa về làng , 24 vé giờ vàng , 2194 tt thoải mái đập đồ , max hành trang , 24 rửa pk , 18 bình dầu , 17 lửa , 3 đục lv2 , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 12 ngọc , km 2tr9 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ