#1835

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 92 - mề ngon

Nổi bật: Có đệ tử chuyên săn boss stđ 57 vk +13 mđ +7 2d stđ % máu % stas , vk +13 đồ 13 khảm ngon , cánh +11 4,2% nộ +19 kl – max , cú max lv29 cs 123 tl – cao , mề cam +7 dòng % thủ +1 kntc +1 knpt % máu % giáp hắc ám , 41đ tặng ngọc , 69 hs , 266 bùa về làng , 24 vé giờ vàng , 2194 tt thoải mái đập đồ , max hành trang , 24 rửa pk , 18 bình dầu , 17 lửa , 3 đục lv2 , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 12 ngọc , km 2tr9 vàng

428,571 CARD
300,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 92 - mề ngon

Nổi bật: Có đệ tử chuyên săn boss stđ 57 vk +13 mđ +7 2d stđ % máu % stas , vk +13 đồ 13 khảm ngon , cánh +11 4,2% nộ +19 kl – max , cú max lv29 cs 123 tl – cao , mề cam +7 dòng % thủ +1 kntc +1 knpt % máu % giáp hắc ám , 41đ tặng ngọc , 69 hs , 266 bùa về làng , 24 vé giờ vàng , 2194 tt thoải mái đập đồ , max hành trang , 24 rửa pk , 18 bình dầu , 17 lửa , 3 đục lv2 , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 12 ngọc , km 2tr9 vàng

Tài khoản liên quan

Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - đi buôn
600,000đ
Vk +12 , cú cs 25 tl , mề dòng stđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 68
84,000đ
VK +12 , CÚ CS 17 TL , 13Đ TẶNG NGỌ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 75
105,000đ
Đồ ok , pet cú , mđ +4 2d stđ , 14...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 62
119,000đ
Vk +12 đồ 12 13 khảm ok , cánh +3 +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85
175,000đ
Hợp khu 6 , vk +13 đồ +13 khảm ngon...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 41 - hợp k6
259,000đ
Cưỡi sói 8 tỉ , vk +13 mũ +14 đồ 12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 116
665,000đ
Chuyên săn boss dê vàng & khu 6 , c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78 - săn boss , lôi đài , k6
525,000đ