#1837

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 83

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , đồ oke , cánh +2 +10 tl – max , cú cs 25 tl , 5đ tặng ngọc , 57 lửa + 72 bình dầu , 295 hs , 29 vé k2 + 31 vé pb , 149 tg , 963 tt + 226 klvt , 14 đục lv1 + 12 đục lv2

170,000 CARD
119,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 83

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , đồ oke , cánh +2 +10 tl – max , cú cs 25 tl , 5đ tặng ngọc , 57 lửa + 72 bình dầu , 295 hs , 29 vé k2 + 31 vé pb , 149 tg , 963 tt + 226 klvt , 14 đục lv1 + 12 đục lv2

Tài khoản liên quan

Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Có đệ tử xt lv39 , cưỡi sói 1 tỉ ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 55 - mề ngon
350,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ
Vk +13 găng tay +14 , cánh +5 +13 k...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84
224,000đ