#1843

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 125 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử cb , vk +12 quần +15 nhẫn +15 đồ khảm oke , 1002đ ct , cánh +24 17% stđ – max +30 kl 6,8% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl 122 kl 101 sm , mề +7 2d stđ % máu +1 kntc , 9đ tặng ngọc , 930 hs , 129 lửa , 189 vé pb + 51 vé k2 , 18 rửa pk , 63 con lân , 106 vé giờ vàng , 47 vé mở ly , max hành trang , 9080 tt + 7895 klvt thoải mái đập đồ +13 , 114 đục lv1 + 50 đục lv2 + 15 đục lv3 , 2 trứng thỏ , 2 tóc 100 ngọc

2,142,857 CARD
1,500,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 125 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử cb , vk +12 quần +15 nhẫn +15 đồ khảm oke , 1002đ ct , cánh +24 17% stđ – max +30 kl 6,8% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl 122 kl 101 sm , mề +7 2d stđ % máu +1 kntc , 9đ tặng ngọc , 930 hs , 129 lửa , 189 vé pb + 51 vé k2 , 18 rửa pk , 63 con lân , 106 vé giờ vàng , 47 vé mở ly , max hành trang , 9080 tt + 7895 klvt thoải mái đập đồ +13 , 114 đục lv1 + 50 đục lv2 + 15 đục lv3 , 2 trứng thỏ , 2 tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ