#1843

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 125 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử cb , vk +12 quần +15 nhẫn +15 đồ khảm oke , 1002đ ct , cánh +24 17% stđ – max +30 kl 6,8% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl 122 kl 101 sm , mề +7 2d stđ % máu +1 kntc , 9đ tặng ngọc , 930 hs , 129 lửa , 189 vé pb + 51 vé k2 , 18 rửa pk , 63 con lân , 106 vé giờ vàng , 47 vé mở ly , max hành trang , 9080 tt + 7895 klvt thoải mái đập đồ +13 , 114 đục lv1 + 50 đục lv2 + 15 đục lv3 , 2 trứng thỏ , 2 tóc 100 ngọc

2,142,857 CARD
1,500,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 125 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử cb , vk +12 quần +15 nhẫn +15 đồ khảm oke , 1002đ ct , cánh +24 17% stđ – max +30 kl 6,8% nộ , cú max lv29 cs max 128 tl 122 kl 101 sm , mề +7 2d stđ % máu +1 kntc , 9đ tặng ngọc , 930 hs , 129 lửa , 189 vé pb + 51 vé k2 , 18 rửa pk , 63 con lân , 106 vé giờ vàng , 47 vé mở ly , max hành trang , 9080 tt + 7895 klvt thoải mái đập đồ +13 , 114 đục lv1 + 50 đục lv2 + 15 đục lv3 , 2 trứng thỏ , 2 tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - đi buôn
600,000đ
Vk +12 , cú cs 25 tl , mề dòng stđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 68
84,000đ
VK +12 , CÚ CS 17 TL , 13Đ TẶNG NGỌ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 75
105,000đ
Đồ ok , pet cú , mđ +4 2d stđ , 14...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 62
119,000đ
Vk +12 đồ 12 13 khảm ok , cánh +3 +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85
175,000đ
Hợp khu 6 , vk +13 đồ +13 khảm ngon...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 41 - hợp k6
259,000đ
Cưỡi sói 8 tỉ , vk +13 mũ +14 đồ 12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 116
665,000đ
Chuyên săn boss dê vàng & khu 6 , c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78 - săn boss , lôi đài , k6
525,000đ