#1851

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 85

Nổi bật: Vk +12 đồ 12 13 khảm ok , cánh +3 +10 sm , dơi lv19 cs 38 tl , mề tím +4 dòng thủ % giảm stl , 24 vé pb + 11 vé k2 , 20 bình dầu , 99 tg , 21 rửa pk , 17 lửa , 3 sách , 96 klvt

250,000 CARD
175,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 85

Nổi bật: Vk +12 đồ 12 13 khảm ok , cánh +3 +10 sm , dơi lv19 cs 38 tl , mề tím +4 dòng thủ % giảm stl , 24 vé pb + 11 vé k2 , 20 bình dầu , 99 tg , 21 rửa pk , 17 lửa , 3 sách , 96 klvt

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ