#1856

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 41 - hợp k6

Nổi bật: Hợp khu 6 , vk +13 đồ +13 khảm ngon , pet cú , mề tím +7 dòng thủ % máu % hồi máu % stbt % bỏng lạnh , 8đ tặng ngọc , 268 hs , 57 rửa pk , 16 vé pb , 1 lọ tẩy t/năng , 202 tt , max hành trang , tóc 100 ngọc

370,000 CARD
259,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 41 - hợp k6

Nổi bật: Hợp khu 6 , vk +13 đồ +13 khảm ngon , pet cú , mề tím +7 dòng thủ % máu % hồi máu % stbt % bỏng lạnh , 8đ tặng ngọc , 268 hs , 57 rửa pk , 16 vé pb , 1 lọ tẩy t/năng , 202 tt , max hành trang , tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ