#1858

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 116

Nổi bật: Cưỡi sói 8 tỉ , vk +13 mũ +14 đồ 12 13 ,cánh +7 +15 kl – max 4,4% nộ - cao , sói xám max lv29 cs max 128 tl , mề +6 2d stđ % thủ , 10đ tặng ngọc , 21 bùa về làng , 443 hs , 42 tg , 11 lửa , nhiều nl mđ xanh , max hành trang , 728 tt , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc

898,649 CARD
665,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 116

Nổi bật: Cưỡi sói 8 tỉ , vk +13 mũ +14 đồ 12 13 ,cánh +7 +15 kl – max 4,4% nộ - cao , sói xám max lv29 cs max 128 tl , mề +6 2d stđ % thủ , 10đ tặng ngọc , 21 bùa về làng , 443 hs , 42 tg , 11 lửa , nhiều nl mđ xanh , max hành trang , 728 tt , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 khảm oke, cú cs 32 tl...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 78
Đệ Tử: Không
148,000đ
Vk +12 đồ 12, cánh +3 2,6% nộ, pet...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74
Đệ Tử: Không
88,800đ
Cưỡi sói 1 tỉ, có đt, 6 món đồ +15...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 108 - 6 món +15, mđ cam +7
Đệ Tử:
1,050,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +3 2,6% nộ, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79
Đệ Tử: Không
125,800đ
Vk +12 đồ 12, pet cú, mề tím +6 2d...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - nhiều nl mđ c3
Đệ Tử: Không
222,000đ
Vk +12 đồ 12 13, pet dơi lv18 cs 27...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 81
Đệ Tử: Không
125,800đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 khảm ngọc 4 t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 75 - 3 món +15 1 món +14
Đệ Tử: Không
555,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +14 nhẫn +13, cán...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 77 - mề cam +7
Đệ Tử: Không
333,000đ