#1863

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 41 - hợp k6

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ +13 khảm oke , vk +14 đồ +13 khảm oke , cú cs 18 tl , mề +6 % hồi máu , tẩy điểm tl , 10đ tặng ngọc , 101 bùa về làng , 521 tg , 911 hs , 225 rửa pk , 88 vé k2 + 136 vé pb , 150 lửa + 131 bình dầu , 2024 tt thoải mái đập đồ , max hành trang , nhiều đồ cam & tím & nl mđ tím , 17 sách exp , 69 đục lv1 + 10 đục lv2 , tóc 50 ngọc , còn 13 ngọc

350,000 CARD
245,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 41 - hợp k6

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ +13 khảm oke , vk +14 đồ +13 khảm oke , cú cs 18 tl , mề +6 % hồi máu , tẩy điểm tl , 10đ tặng ngọc , 101 bùa về làng , 521 tg , 911 hs , 225 rửa pk , 88 vé k2 + 136 vé pb , 150 lửa + 131 bình dầu , 2024 tt thoải mái đập đồ , max hành trang , nhiều đồ cam & tím & nl mđ tím , 17 sách exp , 69 đục lv1 + 10 đục lv2 , tóc 50 ngọc , còn 13 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ