#1863

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 41 - hợp k6

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ +13 khảm oke , vk +14 đồ +13 khảm oke , cú cs 18 tl , mề +6 % hồi máu , tẩy điểm tl , 10đ tặng ngọc , 101 bùa về làng , 521 tg , 911 hs , 225 rửa pk , 88 vé k2 + 136 vé pb , 150 lửa + 131 bình dầu , 2024 tt thoải mái đập đồ , max hành trang , nhiều đồ cam & tím & nl mđ tím , 17 sách exp , 69 đục lv1 + 10 đục lv2 , tóc 50 ngọc , còn 13 ngọc

350,000 CARD
245,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 41 - hợp k6

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ +13 khảm oke , vk +14 đồ +13 khảm oke , cú cs 18 tl , mề +6 % hồi máu , tẩy điểm tl , 10đ tặng ngọc , 101 bùa về làng , 521 tg , 911 hs , 225 rửa pk , 88 vé k2 + 136 vé pb , 150 lửa + 131 bình dầu , 2024 tt thoải mái đập đồ , max hành trang , nhiều đồ cam & tím & nl mđ tím , 17 sách exp , 69 đục lv1 + 10 đục lv2 , tóc 50 ngọc , còn 13 ngọc

Tài khoản liên quan

Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - đi buôn
600,000đ
Vk +12 , cú cs 25 tl , mề dòng stđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 68
84,000đ
VK +12 , CÚ CS 17 TL , 13Đ TẶNG NGỌ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 75
105,000đ
Đồ ok , pet cú , mđ +4 2d stđ , 14...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 62
119,000đ
Vk +12 đồ 12 13 khảm ok , cánh +3 +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85
175,000đ
Hợp khu 6 , vk +13 đồ +13 khảm ngon...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 41 - hợp k6
259,000đ
Cưỡi sói 8 tỉ , vk +13 mũ +14 đồ 12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 116
665,000đ
Chuyên săn boss dê vàng & khu 6 , c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78 - săn boss , lôi đài , k6
525,000đ