#1865

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 89

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , vk +12 đồ +12 , cánh +5 3% nộ +13 kl – max , cú lv18 cs 39 tl , mề tím +6 +1 kntc % cm % stas , 226 tg , 183 hs , 31 rửa pk , 19 vé pb , 20 lửa , 600 con lân , max hành trang , nhiều nl mề đay cấp 3 , 2372 tt + 1455 klvt thoải mái đập đồ +13 , 11 đục lv1 + 9 đục lv2 , 2 tóc 100 ngọc , còn 27 ngọc , km 3tr7 vàng

400,000 CARD
280,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 89

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , vk +12 đồ +12 , cánh +5 3% nộ +13 kl – max , cú lv18 cs 39 tl , mề tím +6 +1 kntc % cm % stas , 226 tg , 183 hs , 31 rửa pk , 19 vé pb , 20 lửa , 600 con lân , max hành trang , nhiều nl mề đay cấp 3 , 2372 tt + 1455 klvt thoải mái đập đồ +13 , 11 đục lv1 + 9 đục lv2 , 2 tóc 100 ngọc , còn 27 ngọc , km 3tr7 vàng

Tài khoản liên quan

Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - đi buôn
600,000đ
Vk +12 , cú cs 25 tl , mề dòng stđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 68
84,000đ
VK +12 , CÚ CS 17 TL , 13Đ TẶNG NGỌ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 75
105,000đ
Đồ ok , pet cú , mđ +4 2d stđ , 14...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 62
119,000đ
Vk +12 đồ 12 13 khảm ok , cánh +3 +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85
175,000đ
Hợp khu 6 , vk +13 đồ +13 khảm ngon...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 41 - hợp k6
259,000đ
Cưỡi sói 8 tỉ , vk +13 mũ +14 đồ 12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 116
665,000đ
Chuyên săn boss dê vàng & khu 6 , c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78 - săn boss , lôi đài , k6
525,000đ