#1865

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 89

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , vk +12 đồ +12 , cánh +5 3% nộ +13 kl – max , cú lv18 cs 39 tl , mề tím +6 +1 kntc % cm % stas , 226 tg , 183 hs , 31 rửa pk , 19 vé pb , 20 lửa , 600 con lân , max hành trang , nhiều nl mề đay cấp 3 , 2372 tt + 1455 klvt thoải mái đập đồ +13 , 11 đục lv1 + 9 đục lv2 , 2 tóc 100 ngọc , còn 27 ngọc , km 3tr7 vàng

400,000 CARD
280,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 89

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ , vk +12 đồ +12 , cánh +5 3% nộ +13 kl – max , cú lv18 cs 39 tl , mề tím +6 +1 kntc % cm % stas , 226 tg , 183 hs , 31 rửa pk , 19 vé pb , 20 lửa , 600 con lân , max hành trang , nhiều nl mề đay cấp 3 , 2372 tt + 1455 klvt thoải mái đập đồ +13 , 11 đục lv1 + 9 đục lv2 , 2 tóc 100 ngọc , còn 27 ngọc , km 3tr7 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ