#1872

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 86

Nổi bật: Vk +12 , 2 nhẫn có khảm , cánh +8 +15 sm , cú cs 31 tl , mề +1 , tẩy điểm tl , nhiều nl mđ xanh , 70 hs

200,000 CARD
140,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 86

Nổi bật: Vk +12 , 2 nhẫn có khảm , cánh +8 +15 sm , cú cs 31 tl , mề +1 , tẩy điểm tl , nhiều nl mđ xanh , 70 hs

Tài khoản liên quan

Vk +13 găng tay +14 , cánh +5 +13 k...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84
224,000đ
Vk +13 đồ +12 , mề +3 2d stvl % thủ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 40
119,000đ
Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94
245,000đ
Chuyên lôi đài , vk +12 nhẫn +13 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 91
224,000đ
Có đệ tử, vk +13 +12 +13, cánh +11...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 108
315,000đ
Vk +12 đồ oke, cánh +2 +9 tl, cú cs...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 84
119,000đ
Có đệ stđ 41, vk +13 full +13 khảm...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 74 - lôi đài N1
210,000đ
Có đệ tử, vk +12 đồ +12, cánh +6, c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82
119,000đ