#1883

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 99 - VIP

Nổi bật: cưỡi sói 4 tỉ , vk +13 full 13 14 khảm ngon , cánh +17 10% stđ – max +24 kl – gần max 5% máu – max 6,4% nộ - cao , 182đ ct , sói lv29 cs max 128 tl , mề cam +7 2d stđ dòng sm % máu % bỏng lửa % giảm stđ , 10đ tặng ngọc , 169 hs , 142 bùa về làng , 1415 tt + 2416 klvt thoải mái đập đồ +13 , max hành trang , nhiều nl mề đay , mề tím +7 2d stbt % máu % hồi máu , còn 400 ngọc , tóc 50 ngọc , km 3tr1 vàng

1,200,000 CARD
840,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 99 - VIP

Nổi bật: cưỡi sói 4 tỉ , vk +13 full 13 14 khảm ngon , cánh +17 10% stđ – max +24 kl – gần max 5% máu – max 6,4% nộ - cao , 182đ ct , sói lv29 cs max 128 tl , mề cam +7 2d stđ dòng sm % máu % bỏng lửa % giảm stđ , 10đ tặng ngọc , 169 hs , 142 bùa về làng , 1415 tt + 2416 klvt thoải mái đập đồ +13 , max hành trang , nhiều nl mề đay , mề tím +7 2d stbt % máu % hồi máu , còn 400 ngọc , tóc 50 ngọc , km 3tr1 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ