#1883

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 99 - VIP

Nổi bật: cưỡi sói 4 tỉ , vk +13 full 13 14 khảm ngon , cánh +17 10% stđ – max +24 kl – gần max 5% máu – max 6,4% nộ - cao , 182đ ct , sói lv29 cs max 128 tl , mề cam +7 2d stđ dòng sm % máu % bỏng lửa % giảm stđ , 10đ tặng ngọc , 169 hs , 142 bùa về làng , 1415 tt + 2416 klvt thoải mái đập đồ +13 , max hành trang , nhiều nl mề đay , mề tím +7 2d stbt % máu % hồi máu , còn 400 ngọc , tóc 50 ngọc , km 3tr1 vàng

1,200,000 CARD
840,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 99 - VIP

Nổi bật: cưỡi sói 4 tỉ , vk +13 full 13 14 khảm ngon , cánh +17 10% stđ – max +24 kl – gần max 5% máu – max 6,4% nộ - cao , 182đ ct , sói lv29 cs max 128 tl , mề cam +7 2d stđ dòng sm % máu % bỏng lửa % giảm stđ , 10đ tặng ngọc , 169 hs , 142 bùa về làng , 1415 tt + 2416 klvt thoải mái đập đồ +13 , max hành trang , nhiều nl mề đay , mề tím +7 2d stbt % máu % hồi máu , còn 400 ngọc , tóc 50 ngọc , km 3tr1 vàng

Tài khoản liên quan

Chuyên săn boss dê vàng & khu 6 , c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78 - săn boss , lôi đài , k6
500,000đ
Vk +12 full 12 13 , cú cs 55 tl – o...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
154,000đ
Săn boss dê vàng & k6 , vk +13 đồ +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78
140,000đ
Vk +12 đồ ok , mề +2 dòng thủ % hồi...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Vk +13 áo +12 , mề tím +4 dòng % cm...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 40
105,000đ
Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
1,050,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , pet dơi kẹp cbl 59_...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59
105,000đ
Đồ oke , 36 hồi sinh , 241 tt + 292...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 80
105,000đ