#1898

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 125 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử , cưỡi sói 4 tỉ , skill bão độc 11x , full set +13 khảm ngon , 197đ ct , cánh +22 +28 kl 5,4% nộ 5% thủ , cú max lv29 cs max 128 tl 123 kl 97 sm , mề cam +7 2d stđ kl % né , tẩy điểm tl , 10đ tặng ngọc , 175 hs , 4090 tt thoải mái đập đồ , 865 klvt , max hành trang , 1 lọ tẩy k/năng , 1 thẻ bạc , nhiều nl mđ , 3 tóc 100 ngọc , km 5tr7 vàng

2,500,000 CARD
1,750,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 125 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử , cưỡi sói 4 tỉ , skill bão độc 11x , full set +13 khảm ngon , 197đ ct , cánh +22 +28 kl 5,4% nộ 5% thủ , cú max lv29 cs max 128 tl 123 kl 97 sm , mề cam +7 2d stđ kl % né , tẩy điểm tl , 10đ tặng ngọc , 175 hs , 4090 tt thoải mái đập đồ , 865 klvt , max hành trang , 1 lọ tẩy k/năng , 1 thẻ bạc , nhiều nl mđ , 3 tóc 100 ngọc , km 5tr7 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ