#1898

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 125 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử , cưỡi sói 4 tỉ , skill bão độc 11x , full set +13 khảm ngon , 197đ ct , cánh +22 +28 kl 5,4% nộ 5% thủ , cú max lv29 cs max 128 tl 123 kl 97 sm , mề cam +7 2d stđ kl % né , tẩy điểm tl , 10đ tặng ngọc , 175 hs , 4090 tt thoải mái đập đồ , 865 klvt , max hành trang , 1 lọ tẩy k/năng , 1 thẻ bạc , nhiều nl mđ , 3 tóc 100 ngọc , km 5tr7 vàng

2,500,000 CARD
1,750,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 125 - NGON

Nổi bật: Có đệ tử , cưỡi sói 4 tỉ , skill bão độc 11x , full set +13 khảm ngon , 197đ ct , cánh +22 +28 kl 5,4% nộ 5% thủ , cú max lv29 cs max 128 tl 123 kl 97 sm , mề cam +7 2d stđ kl % né , tẩy điểm tl , 10đ tặng ngọc , 175 hs , 4090 tt thoải mái đập đồ , 865 klvt , max hành trang , 1 lọ tẩy k/năng , 1 thẻ bạc , nhiều nl mđ , 3 tóc 100 ngọc , km 5tr7 vàng

Tài khoản liên quan

Chuyên săn boss dê vàng & khu 6 , c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78 - săn boss , lôi đài , k6
500,000đ
Vk +12 full 12 13 , cú cs 55 tl – o...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
154,000đ
Săn boss dê vàng & k6 , vk +13 đồ +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78
140,000đ
Vk +12 đồ ok , mề +2 dòng thủ % hồi...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Vk +13 áo +12 , mề tím +4 dòng % cm...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 40
105,000đ
Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
1,050,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , pet dơi kẹp cbl 59_...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59
105,000đ
Đồ oke , 36 hồi sinh , 241 tt + 292...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 80
105,000đ