#1900

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 79 - săn boss , k6

Nổi bật: Có đệ tử , chuyên săn boss & k6 , vk +13 đồ 12 13 , 339đ ct , cánh +10 4% nộ , cú cs 117 tl – cao , mđ +4 2d stb % hồi máu , 298 hs , 300 bùa về làng , 120 con lân , max hành trang , 430 tt , 3 trứng thỏ , cánh +8 3,6% nộ

370,000 CARD
259,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 79 - săn boss , k6

Nổi bật: Có đệ tử , chuyên săn boss & k6 , vk +13 đồ 12 13 , 339đ ct , cánh +10 4% nộ , cú cs 117 tl – cao , mđ +4 2d stb % hồi máu , 298 hs , 300 bùa về làng , 120 con lân , max hành trang , 430 tt , 3 trứng thỏ , cánh +8 3,6% nộ

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ