#1901

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 86

Nổi bật: Đồ +11 , cánh +6 3,2% nộ +14 kl – max , dơi lv18 cs 30 tl , 20đ tặng ngọc , 860 hs , 134 lửa + 113 bình dầu , 20 vé pb + 71 vé k2 , 577 tg , max hành trang , 833 tt + 566 klvt , túi hành trang : nhiều đồ cam , 1 lọ tẩy t/năng , 54 đục lv1 , 4 viên đá 3 màu , còn 30 ngọc

300,000 CARD
210,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 86

Nổi bật: Đồ +11 , cánh +6 3,2% nộ +14 kl – max , dơi lv18 cs 30 tl , 20đ tặng ngọc , 860 hs , 134 lửa + 113 bình dầu , 20 vé pb + 71 vé k2 , 577 tg , max hành trang , 833 tt + 566 klvt , túi hành trang : nhiều đồ cam , 1 lọ tẩy t/năng , 54 đục lv1 , 4 viên đá 3 màu , còn 30 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ