#1902

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 87

Nổi bật: Có đệ tử , vk +13 đồ +12 +13 khảm ok , cánh +6 3,2% nộ +14 tl – max , cú max lv29 cs 111 tl – cao , mề cam VIP +7 2d stb % cm % né % pst % xg % giáp hắc ám ẩn 9 , rất nhiều vật phẩm : hs tg lửa bùa về làng rửa pk kẹo pet … , 2295 tt thoải mái đập đồ , max hành trang , túi hành trang : rất nhiều đồ cam , nl mề đay cấp 3 , có sách súng học điện tử 11x , 52 vé pb , 6 đá 3 màu , 20 đục lv1 + 6 đục lv2 + 3 đục lv3 , tóc 100 ngọc , còn 17 ngọc , km 2tr5 vàng

750,000 CARD
525,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 87

Nổi bật: Có đệ tử , vk +13 đồ +12 +13 khảm ok , cánh +6 3,2% nộ +14 tl – max , cú max lv29 cs 111 tl – cao , mề cam VIP +7 2d stb % cm % né % pst % xg % giáp hắc ám ẩn 9 , rất nhiều vật phẩm : hs tg lửa bùa về làng rửa pk kẹo pet … , 2295 tt thoải mái đập đồ , max hành trang , túi hành trang : rất nhiều đồ cam , nl mề đay cấp 3 , có sách súng học điện tử 11x , 52 vé pb , 6 đá 3 màu , 20 đục lv1 + 6 đục lv2 + 3 đục lv3 , tóc 100 ngọc , còn 17 ngọc , km 2tr5 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ