#1902

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 87

Nổi bật: Có đệ tử , vk +13 đồ +12 +13 khảm ok , cánh +6 3,2% nộ +14 tl – max , cú max lv29 cs 111 tl – cao , mề cam VIP +7 2d stb % cm % né % pst % xg % giáp hắc ám ẩn 9 , rất nhiều vật phẩm : hs tg lửa bùa về làng rửa pk kẹo pet … , 2295 tt thoải mái đập đồ , max hành trang , túi hành trang : rất nhiều đồ cam , nl mề đay cấp 3 , có sách súng học điện tử 11x , 52 vé pb , 6 đá 3 màu , 20 đục lv1 + 6 đục lv2 + 3 đục lv3 , tóc 100 ngọc , còn 17 ngọc , km 2tr5 vàng

750,000 CARD
525,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 87

Nổi bật: Có đệ tử , vk +13 đồ +12 +13 khảm ok , cánh +6 3,2% nộ +14 tl – max , cú max lv29 cs 111 tl – cao , mề cam VIP +7 2d stb % cm % né % pst % xg % giáp hắc ám ẩn 9 , rất nhiều vật phẩm : hs tg lửa bùa về làng rửa pk kẹo pet … , 2295 tt thoải mái đập đồ , max hành trang , túi hành trang : rất nhiều đồ cam , nl mề đay cấp 3 , có sách súng học điện tử 11x , 52 vé pb , 6 đá 3 màu , 20 đục lv1 + 6 đục lv2 + 3 đục lv3 , tóc 100 ngọc , còn 17 ngọc , km 2tr5 vàng

Tài khoản liên quan

Pet cú , mề đay cam +7 dòng sm % hồ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 74
175,000đ
Vk +13 , cánh +2 , pet cú , mề +5 2...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85
189,000đ
Có đệ tử , vk +13 đồ +13 cs ok khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 95 - ngon
630,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , dơi cs 37 tl , mề +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 85
154,000đ
Đồ oke , cánh +3 , mề +1 , 200 hồi...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 72
84,000đ
Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
224,000đ
Vk +12 đồ 12 13 , cánh +4 +12 kl –...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 79
154,000đ
Vk +14 đồ +13 , dơi lv19 cs 26 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 71
224,000đ