#1903

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 117 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử , vk +15 8 món +15 , cánh +17 9% stđ +24 kl – gần max 5,4% nộ , dơi max lv29 cs max 128 tl , mề cam +7 2d st ( có thể đổi sang stđ ) % xg % pst dòng sm ẩn 8 , tẩy điểm tl , skill 11x thần tốc , 107 hs , 3025 tt + 1143 klvt thoải mái đập đồ , max hành trang , nhiều nl mđ , có set 115 stvl , 2 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , chủ bang HỎA top 147 hm , km 1tr vàng

2,500,000 CARD
1,750,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 117 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử , vk +15 8 món +15 , cánh +17 9% stđ +24 kl – gần max 5,4% nộ , dơi max lv29 cs max 128 tl , mề cam +7 2d st ( có thể đổi sang stđ ) % xg % pst dòng sm ẩn 8 , tẩy điểm tl , skill 11x thần tốc , 107 hs , 3025 tt + 1143 klvt thoải mái đập đồ , max hành trang , nhiều nl mđ , có set 115 stvl , 2 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , chủ bang HỎA top 147 hm , km 1tr vàng

Tài khoản liên quan

Chuyên săn boss dê vàng & khu 6 , c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78 - săn boss , lôi đài , k6
500,000đ
Vk +12 full 12 13 , cú cs 55 tl – o...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
154,000đ
Săn boss dê vàng & k6 , vk +13 đồ +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78
140,000đ
Vk +12 đồ ok , mề +2 dòng thủ % hồi...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Vk +13 áo +12 , mề tím +4 dòng % cm...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 40
105,000đ
Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
1,050,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , pet dơi kẹp cbl 59_...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59
105,000đ
Đồ oke , 36 hồi sinh , 241 tt + 292...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 80
105,000đ